Förlaget Fiality Publishing gundades 2015 och drivs av Mats och Lena Löfström.