Jag koncentrerar just nu skrivandet på att få klar del tre i serien. Bloggen kommer därför sällan att uppdateras.


 

2017 > 02

"Sedan söndagens systemändringar har vi drabbats av driftsstörningar"!?

Hur kan vara möjligt att man 2017 inte klarar av att på ett kontrollerat sätt, med bibehållen kvalité, leverera en uppgradering av ett IT-system. I just det här fallet kanske inte samhällsskadan är så stor, men det är ändå anmärkningsvärt att den/de som leder och utför jobbet kommer undan utan att behöva ta ansvar?

Låna gärna min bok "En enkel uppgradering” på de bibliotek där systemen fortfarande fungerar. Det är det här den i grunden handlar om, fast berättelsen presenteras som en verklighetsbaserad rövarhistoria. Finns inte boken på ditt bibliotek så be dem att ta hem den. Annars kan du alltid låna e-boken.

HAR DU FLER FLAGGRANTA LIKNANDE EXEMPEL, SMÅ ELLER STORA,  HÖR GÄRNA AV DIG TILL MIG!! Vi skall inte behöva lacceptera dålig IT-kvalité!

Läs hela inlägget »
Verklighetsbaserad rövarhistoria Verklighetsbaserad rövarhistoria

Stockholms tingsrätt slog i förra veckan fast att Arbetsförmed-lingen måste betala närmare 40 miljoner till IT-företaget CGI. Ett IT-projekt som skulle digitalisera myndighetens alla handlingar havererade.

Jag har läst domen. Där framgår att projektet rymmer alla de klassiska fel och brister som leder fram till IT-fiaskon av här typen.

  • Obefintligt (som det framgår av domen) engagemang från AF:s ledning
  • AF har använt externa konsulter som sina representanter i styrgrupp och som förändringsledare
  • Synnerligen dåligt kommunikation mellan kund och leverantör och internt inom projektet
  • Byte av projektledare hos CGI och AF under projekets gång
  • Otydliga krav, - olika uppfattade av kund och leverantör (väldigt tydliga exempel från de felfall som beskrivs i domen)
  • Ett standardsystem (Opentext) i botten, som helst inte skulle anpassas
  • Dålig juridisk kompetens hos AF jämfört med CGI - klart överläge för CGI vid tolkningen av avtalet och vid förhandlingar före, under och efter projektet.
  • Tydlig oförmåga från alla parter (ledning och medlemmar i styrgruppen) att dra i nödbromsen när man såg vartåt det lutade.
Förlorare på eländet är förstås alla vi skattebalare som också fortsatt får betala för AF:s oförmåga att få ordning på sin IT (se nedan). Vidare har många inom projektet, som säkert dagligen försökt göra sitt bästa och leverera, mått mycket dåligt. GGI:s konsultchef säger till exempel "många av konsulterna mådde väldigt dåligt av hur de behandlades och av den press de utsattes för" och nämner som exempel att en av projektledarna tvingades sluta sitt uppdrag av den anledningen.
Vinnare är Opentext som får betalt för sina licenser och CGI som får varenda konsulttimme betald.

Till svars behöver ingen stå. Tvärtom är det så att en de externa konsulterna som AF anlitat (Erik Sandström) nu är anställd av AF som avdelningsdirektör för Digitala tjänster. Med Erik som ansvarig har AF lyckats bränna ytterligare 100 miljoner på en miisslyckad webplats.
Detta kommer sannolikt inte heller att påverka Eriks karriär negatvit.

I romanen "En enkel upgradering" gestaltas ett liknande projekt. Läs gärna. Dikten är skrämmande lik verkligheten (eller tvärtom) i denna verklighetsbaserade rövarhistoria!
 
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar