Girighetens ansikte

Sedan sist har jag engagerat mig en hel del i utformningen av den nya stadskärnan i Sundbyberg. Hur kommer staden att gestalta sig när järnvägen har grävts ner udner stadskärnan? De viktiga besluten fattas inom det närmaste halvåret, projektet beräknas vara klart 2027. Ett nätverk av engagerade personer strävar efter att påverka utformningen av staden. Du kan se mer om Nätverket Trivsam Stadskärna här.
En del av debatten handlar om man skall bebygga det fina, öppna torg som skapas invid det nya Resecentrum som skall byggas där järnväg, T-bana, bussar och tvärbana strålar samman. I kommunens förslag skall det resas flera höga hus på torgytan, vilket enligt mig och nätverket kommer att förstöra den unika småstadskänsla som är Sundbybergs adelsmärke. Inte bara kommer det att förfula och förmörka stadskärnan, det kommer också att ta bort möjligheten att skapa en unik och attraktiv plats för mänskliga möten i kärnan av Sundbyberg.

Vissa motståndare kallar Nätverket för fridstörare och mörkermän som sprider ovederhäftig skrämselpropaganda, bland annat i Facebook-gruppen Sundbyberg. Så det här inlägget i debatten gör jag medvetet INTE från nätverkets blogg utan från min högst personliga. Då kan jag ta mig friheten att ta ut svängarna ordentligt. Det är ju nämligen så att skulle Nya Torget, som vi kallar det, bebyggas så kommer exploatören att kräva att få bygga bostadsrätter som sedan kan säljas för priser som då sannolikt kommer att ligga runt 100.000 kronor per kvadratmeter. Det skapar en gentrifiering av Sundbyberg, vilket är ett nytt ord som jag snappat upp. Jag läser i Wikipedia: ” Gentrifiering (av engelskans gentry, ungefär herrskapsklass) är ett begrepp inom stadsplanering som betecknar en social statushöjning av ett område. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade nybyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den ursprungliga befolkningens.” Vinnare på ett sådant agerande är förstås exploatörerna.

Så nu till lite live skrämselpropagandanedan  i form av en Nya Torget efter gentrifiering.  

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln