Riskabel arrogans i Nordeas ledning


Nordeas ledning ser inga allvarliga risker med sin gigantiska IT-satsning

Nordea har beslutat att ersätta alla viktiga IT-system med ett enda standardsystem från en leverantör som heter Temenos med säte i Schweiz. Med anledning av det var jag på Nordeas årsstämma den 17 mars, efter att ha köpt några få aktier. Mitt syfte var att få ledningens syn på denna ”mycket komplicerade uppgradering” av bankens hela IT-miljö.
Bolagets styrelseordförande Björn Wahlroos och koncernchefen Casper von Koskull presenterade först viktiga delar av den framtida strategin för banken. Ensning, förenkling och ökad digitalisering var några av nyckelorden.
Under frågestunden på stämman kunde jag så ställa frågor till styrelsen och ledningen hur man såg på riskerna med bankens satsning på ett standardsystem (eller kärnbankssystem) som Nordea kallar det. Jag undrade:
”Känns det inte riskabelt att lägga alla viktiga IT-ägg i en enda korg?”
Wahlroos svarade att det var en viktig fråga och att det visst finns en risk i det, men att man inte kan driva bankverksamhet utan att ta vissa risker. Jag påminde också om det havererade projektet Nordea Transformation Program (startade 2008 och lades ner 2012) som tvingat banken att göra en nedskrivning av resultatet med 3,16 miljarder SEK i fjärde kvartalet 2014 och frågade:
”Det här nya projektet lär ha en budget på 7,3 miljarder SEK. Hur styrs projektet för att undvika en upprepning av det tidigare fiaskot?”
Wahlroos svarade först med irritation att jag borde förstå att det inte varit fråga om en nedskrivning utan endast en ”justering av resultatet på grund av att vissa IT-system förlorat i värde”. Han mästrade också genom att skämta om att summan låter så mycket högre när man säger den som jag i SEK och inte i Euro. Många av aktieägarna i salen skrattade lydigt. Därefter förklarade von Koskull att projektet har högsta prioritet, att han själv äger projektet som styrs av Nordeas ledning och att projektet kommer att sjösättas i etapper, vilket minskar riskerna. Han pekade också på att banken stärkt sin interna kompetens genom att anställa ett antal personer från en australiensisk bank som just genomfört ett liknande projekt. Slutligen förklarade Wahlroos att budgeten är vida högre än de 7.3 miljarder som jag hade nämnt och von Koskull tryckte på att projektets fokus inte är IT utan att alltsammans är ett verksamhetsprojekt där IT finns med, något som jag förstås höll med om eftersom det borde självklart för alla. Jag begärde slutligen att projektets status skulle komma att redovisas separat i kommande rapporter från bolaget, något som inte kommenterades av ledningen, och som sannolikt inte kommer att inträffa-
Sammanfattningsvis känns det som att vare sig bankens ledning eller dess aktieägare tar riskerna med det här gigantiska IT-projektet riktigt på allvar. Med tanke på de säkerhetsrisker som vi ju alla vet är förknippade med IT, särskilt för banker, och mot bakgrund av den bristande kvalité som standardsystem ofta visar upp, känns det väldigt äventyrligt att satsa alla kort på en visserligen stor men ända relativt ung spelare som Temenos. Skulle det här projektet kapsejsa i ett sent skede äventyras ju hela bankens verksamhet. Jag kommer igen med nya frågor på Nordeas framtida presentationer av kvartalsrapporter och på nästa stämma.

Etiketter: nordea risk projekt temenos

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln